Od 11. 5. 2020 nám vláda umožnila obnovit činnost u nás v Domě dětí a mládeže v Kolíně, bohužel jen v omezeném režimu. Ale i tak jsme rádi, že budeme mít možnost být mezi dětmi a dělat práci, která nás baví a dětem dělá radost.

Dle nařízení vlády musíme dodržet několik základních pravidel:

Podepsání čestného prohlášení, že dítě nebo jakýkoliv člen rodiny žijící ve společné domácnosti nepatří do rizikových skupin (chronické nemoci, snížení imunity, aj.) a nevykazuje žádné příznaky nemoci.

Dodržování odstupu minimálně 1,5 m nebo nošení roušky i během výuky.

Hygiena rukou a prostředí, ve kterém výuka probíhá.

Do DDM se smí vrátit pouze děti, nikoliv rodiče, aby nedocházelo ke kumulaci osob, děti si převezme vedoucí kroužku ve stanovený čas před budovou a pak je opět vrátí zpět před budovu.

Mezi jednotlivými kroužky musí být časová prodleva na úklid prostor a pomůcek.

Dodržení omezeného počtu max. 15 účastníků aj.

Aktuálně vytváříme plán a rozpis úklidů mezi jednotlivými kroužky a mnoho dalšího, tak abychom zajistili bezproblémové a zdravotně nezávadné zájmové vzdělávání.

Byť nám byla vládou zakázána činnost chvíli po začátku 2. pololetí, DDM muselo pracovat dál i bez přítomnosti dětí a to s sebou nese nemalé finanční náklady. Není proto pro nás, ani žádné jiné středisko volného času, možné vracet poplatky za druhé pololetí v plné výši, ale jen jejich poměrnou část. Pokud by se někteří z Vás rozhodli o vratku nepožádat, budeme Vám vděčni za podporu a takto „ponechané“ příspěvky použijeme na nákup převážně dezinfekčních prostředků, na které nám aktuálně v rozpočtu příliš peněz nezbývá. Účastnické poplatky budeme vracet na základě žádostí (formulář ke stažení nníže).

Zájmové útavary, které probíhají mimo budovy DDM (ZŠ Býchory, ZŠ Bečváry, ZŠ Veltrub, MŠ Masarykova Kolín), bohužel v letošním školním roce zahajovat činnost již nebudou. V těchto prostorách nemáme možnost zajistit stanovené požadavky MŠMT na hygienu a bezpečnost dětí.

  • Facebook Social Icon