Aktuality

dopis rodičům - závěr školního roku.pdf  + žádost o vrácení účastnického poplatku - DDM Kolín.docx 

Zájmová činnost v letošním školním roce ukončuje činnost v neděli 27. 6. 2021.Aktuální informace k činnosti DDM Kolín od 24. 5. 2021
Od 24. 5. 2021 při účasti v zájmovém vzdělávání v počtu 10 - 50 účastníků uvnitř, 10 - 100 účastníků venku je účastník povinen prokázat skutečnosti vyžadované o podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, toto se netýká dětí do 6 let věku.

Je možné použít vzor čestného prohlášení viz níže.

V případě dotazů se obraťte na pracovníky DDM na telefon 321 712 939 nebo e-mail info@ddmkolin.cz.

Účastníci nemají povinnost se testovat před účastí na individuální výuce nebo konzultaci v počtu 1 - 9 účastníci uvnitř i venku. Při účast v kroužku v počtu 10 - 50 účastníků uvnitř, 10 - 100 účastníků venku je požadováno doložení níže uvedené skutečnosti: 

 Výše uvedené prokazování se netýká dětí do věku 6 let.

čestné prohlášení - covid květen 21.pdf