Aktuality

Zde najdete informace k průběhu zájmového vzdělávání v DDM s ohledem na opatření stanovená k prevenci a postupům v souvislosti s výskytem COVID-19.

Informace zde budeme průběžně dle potřeby aktualizovat.

DDM Kolín nastavilo svůj provoz a vnitřní režim s ohledem na nařízení MZ, MŠMT a další nařízení, kterými je povinnen se řídit.

Od 18. 9. 2020 je vstup do DDM a pohyb ve společných prostorách pouze s ochranou úst a nosu, dále i v učebnách - ochranným prostředkem dýchacích cest - rouškou, dle mimořádného opatření MZ ČR vydaného 16. 9. 2020. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
 

Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových mimořádných opatřeních MZ.pdf 
 
oznámení o uzavření - covid 19.pdf 

Nařízení_KHS_č._7-2020.pdf Úřední hodiny jsou do odvolání v budově Pražská 161, Kolín z provozních důvodů ZRUŠENY. V případě potřeby použijte tel. 725 349 051.

Děkujeme za pochopení