Spontánní aktivity v otevřeném klubu Céčko

      Dne 30. 10. 2008 v 16:00 hod proběhlo slavnostní otevření v Otevřeném klubu Céčko v rámci projektu " Spontánní aktivity v otevřeném klubu "C" na němž se finančně podíleli Nadace ČEZ, Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Kolín a DDM Kolín.
Toto vybavení slouží návštěvníkům a klientům našeho klubu v oblasti hudby, tance, výpočetní techniky a fotografování...
Děkujeme všem našim partnerům, za vynaložené úsilí, které vedlo ke zlepšení poskytovaných služeb Otevřeného klubu C....

 

      Smyslem projektu je nedat šanci nudě a negativním vlivům. Na základě trendů, rozhovorů a dotazníků, které jsme uskutečnili s našimi klienty, dětmi a mládeží do 18 let, jsme zjistili, že největší zájem mají v oblasti hudby, tance, výpočetní techniky a didaktiky. Vzhledem ke stále rostoucímu rozvoji vědy a techniky naše dosavadní vybavení není schopné pokrýt a splnit požadované nároky.

K realizaci tohoto projektu je třeba technického vybavení pro:

1. Hudební zkušebnu - nástrojová aparatura, základní nástrojové vybavení, zvuková aparatura, 

    světelné vybavení aj.      

2. Taneční a pohybovou zkušebnu - CD a MP3 přehrávač, zrcadla a taneční parket

3. Audiovizuální projekce vlastních projektů a tvorbu fotografií - projektor, plátno, fotoaparát aj.

4. Didaktický kout - získávání informací a zábava - počítačové vybavení, připojení k internetu, hry

 

      Cílem projektu je tvz. zájmové vzdělávání, výchova k smysluplnému naplnění volného času, vytváření pozitivního sociálního prostředí a v neposlední řadě prevence negativního chování.

Seberealizace v oblasti hudby a tance.

Vytvoření zázemí pro začínající hudební skupiny včetně potřebného vybavení.

Vlastní tvorba fotografií a krátkých filmů a jejich prezentace. Výpočetní technika umožní vyhledávání nových informací ze všech oblastí, které ovlivňují život mladých lidí. Tím se uplatňuje tvz. participace, "samovýchova" jako další stupeň vlastní iniciativy, kdy mladí lidé pozitivně a aktivně působí sami na sebe a svou činnost si sami organizují. A to je hlavním cílem tohoto projektu. Záměrem projektu je, aby děti, které nemají své specifické zájmy nebo nenavštěvují školní družinu po školní docházce, netrávily čas na ulici.

 

      Projekt maximálně splnil naše očekávání. Cíle projektu jsou stále naplňovány. Projekt obohatil především klienty v získání nových dovedností a vědomostí v oblasti hudby a práci na PC. 

  • Facebook Social Icon